گرجی درباره اقدامات دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت برای برون رفت از روند افت صادرات نیز به خبرنگار صنعت کفش گفت: درباره موضوع صادرات، مسائل متنوعی از سمت اتحادیه ها و انجمنهای مرتبط دریافت کرده ایم. یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این راستا موضوع رفع تعهد ارزی است که البته این موضوع در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد و مشکل آن برطرف شده است. موضوع رفع تعهد ارزی با روشهای گوناگونی قابل انجام است. در برخی بازارها مانند بازار روسیه با توجه به روابطی که وجود دارد. این کار بیشتر اتفاق می افتد. در این حوزه ها ما بیشتر منعکس کننده نظرات هستیم، اما اقدامات خوبی مانند رفع تعهد با طلا که به قیمت واقعی نزدیک میشود نیز انجام شده است. البته نمیتوانیم بگوییم که صادرات صرفا در گرو اقداماتی است که دولت انجام میدهد. صادرات یک اقدام دو طرفه است؛ بخشی از آن کاملا به همت صنعتگران و تولید کنندگان بر می گردد که به طبع در گامهای نخست با سختی همراه است اما باید این دشواری را تحمل کنیم به بازارهای بین المللی ورود کرده و بازارهای هدف را شناسایی کنیم. مانند هر بازاری امکان دارد از جذابیت یک بازار مانند بازار عراق به دلایلی کاسته شود و در مقابل جذابیت بازار دیگری مانند بازار روسیه افزایش یابد در شناسایی وضعیت بازارها باید قدرت تحلیل داشته باشیم و در بنگاه ها تغییر ایجاد کنیم به ویژه در بنگاه های پیش رو با توجه به هزینه پایین نیروی انسانی در کشور نیروی انسانی ما در حال حاضر نسبت به چین حدود یک چهارم و نسبت به ترکیه حدود یک سوم است. نرخ پایین انرژی دسترسی راحت تر به برخی بازارها مانند بازار اوراسیا و تجارت آزاد و…. با توجه به این مزیتها باید هوشمندانه رفتار کنیم انتظار ما از اتحادیه ها و اصناف چیزی بیش از بازتاب مشکلات صنف شان برای حل آنها توسط حاکمیت است. ما انتظار داریم اتحادیه ها و اصناف با تشکیل کنسرسیوم های عملی و حضور میدانی نه دورهمی و نظری که بعضا هم به جایی نمی رسد فعالیت کنند امروزه در بازارهای بین المللی ما با توجه به آنچه اشاره شد وجه تمایز و برتری هم داریم و برخی از این بازارها از نظر راهبردی و استراتژیک متمایل به همکاری با ما هستند و علاقه دارند ایران هم سهمی در این بازارها داشته باشد ما بر این اساس انتظار داریم انجمن ها و اتحادیه ها اقدامات میدانی و بازخوردهایی را بر مبنای اقدامات میدانی انجام دهند.

 
البته گروه های خیلی خوبی داریم مانند انجمن قم که حضور میدانی در ۳۴ کشور دارد و از تجار این کشورها دعوت میکند تا در نمایشگاه ها و… در کشور حضور پیدا کرده و از ظرفیتهای ایران بازدید کنند. این انجمن حرکتهای خیلی خوبی در توسعه بازارهای بین المللی مانند شمال آفریقا داشت. وی افزود: سایر اتحادیه ها و انجمن های تخصصی باید این گونه کار کنند و تجربه های میدانی امروزشان را مدنظر داشته باشند. صرف اینکه در گذشته یکی دوبار در بازاری حضور داشته و موفق نبوده اند، به این معنا نیست که دیگر به سهمی از آن بازار فکر نکند و تلاشی در راستای آن انجام ندهند با توجه به اینکه وضعیت بازارها در طول زمان تغییر میکند انتظار میرود اتحادیه ها و انجمن ها روی حضور میدانی و تلاش برای بازارها در وضعیت کنونی متمرکز شوند. صرفا با یک بار شکست در یک بازار نمیتوان گفت آن بازار مستعد نیست .
گرجی با بیان اینکه از انجمنها و اتحادیه های تخصصی انتظار دارند کار مطالعاتی و در کنار آن کار میدانی هم انجام دهند. در پایان تاکید کرد اتحادیه ها و انجمن ها باید در میدان با واقعیت ها رو به رو شوند و در نهایت نیازهایشان را با ما در میان بگذارند تا نیازهای عملیاتی آنها را پیگیری کنیم. به نظر من امروزه فضا برای صادرات وجود دارد و باید هم در بخش خصوصی و هم حاکمیت در این راستا همت کنیم.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید