برگزاری نمایشگاه‌های متعدد از جمله نمایشگاه کفش، نشان داد که می‌توانیم از ظرفیت گردشگری قم در این رابطه استفاده کنیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم: نگاه ویژه‌ای به اقتصاد سبز داریم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ... ادامه مطلب