با شرکت و همکاری
۳۲۰+اعضای انجمن
۵+نمایشگاه‌ برگزار شده
۴۵۰+غرفه در نمایشگاه‌ های برگزار شده
۲۵Kبازدیدکنندگان نمایشگاه ها
خدمات بیشتر قابل ارائه در موارد مختلف
چشم اندازهای مشاوران ما

پشتیبانی غرفه داران

به صورت تمام وقت

مشاوره مالی

با حضور مشاورین 

بیمه نمایشگاه

بیمه کلیه غرفه ها

ثبت نام بازدیدکنندگان

ثبت اطلاعات کلیه بازدیدکنندگان

سال تجربه

از وبلاگ

اخبار جدید روی صفحه؟