به گزارش روابط عمومی انجمن کفش ماشینی استان قم بیست و دومین جلسه هیات مدیره انجمن کفش قم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ برگزار شد

شرح مصوبات جلسه هیئت مدیره:
پیگیری مصوبات جلسه قبل
۱- مقرر گردید در خصوص انتخاب واحد نمونه صنعتی به اعضا اطلاع رسانی شود
۲- مقرر گردید در خصوص حضور در نمایشگاه های مرتبط با صنعت کفش، انجمن حضور پیدا کند
(مقرر گردید انجمن کفش در نمایشگاه صنعت کفش اصفهان و تبریز مشروط به تامین بودجه حضور پیدا کند)
۳- مقرر گردید در خصوص برگزاری همایش توسعه کسب و کار اقدامات لازم فراهم شود
۴- مقرر گردید در خصوص قطعی برق دستگاه های کارخانه‌جات مناطقی که واحدهای تولیدی کفش استقرار بیشتر دارند پیگیری های لازم صورت گیرد
۵- مقرر گردید همکاری های لازم در جهت افزایش مشارکت انتخابات مبذول گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید