محمد ایرانی قمی رئیس اتاق بازرگانی قم و عضو هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران در نشست صمیمی با تولید کنندگان صنعت کفش استان قم اظهار کرد صنعت کفش را یکی از اشتغالزاترین صنایع استان دانست و خاطر نشان کرد: حل معضلات حوزه بازرگانی و تجارت خارجی صنعت کفش از اولویت های اتاق بازرگانی قم میباشد.

ایرانی قمی با تاکید براینکه رویداد بین المللی قم شوز و مترکس توسط انجمن کفش قم تبلور ظرفیت ،پتانسیل و توانمندی استان قم و کشور در دنیا بود یادآور شد: اگر برخی مشکلات این صنعت حل شود صادرات بسیار خوبی برای کشور رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به جلسات مستمر دو هفته یکبار معاونتهای وزارت صمت با تشکلها افزود: از زمان برگزاری این جلسات درصد قابل توجهی از مشکلات حل شده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید