به گزارش روابط عمومی انجمن کفش قم در این نشست که میان انجمن کفش قم و اداره کل نوسازی مدارس برگزار شد به مباحثی در راستای طراحی کارآمدتر هنرستان های فنی باالخص هنرستان خیر ساز تخصصی صنعت کفش استان و جایگاه مهم صنعت کفش در امور مدرسه سازی پرداخته شد

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید