به گزارش روابط عمومی انجمن کفش قم شعبان زاده رئیس کمیسیون صادرات جامعه کفش ایران با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان باید روی بومی سازی مواد اولیه وارداتی این صنعت تمرکز کنند گفت: خوشبختانه برای صادرات کفش کشور چشم انداز روشنی را می توان متصور شد.
صنعت جهانی کفش از جمله صنایع پویایی است که گردش مالی بالایی نیز سالانه به ثبت می رساند. با این وجود در حوزه تولید انواع کفش ها، کشور چین در جایگاه اول تولید قرار دارد.
شعبان زاده در ادامه گفت: تولید کفش در ایران نیز سابقه ای طولانی دارد و به صورت خاص طی سال های اخیر در حوزه صادرات این محصولات نیز تولید کنندگان داخلی گام های موثری برداشته اند به طوری که به کشورهای آفریقایی و بازارهای اطراف نیز کفش های ایران ارسال می گردد و امیدها برای بازار سازی های جدید در دیگر مناطق نیز وجود دارد. «جواد شعبان زاده» رئیس انجمن صنایع کفش های ماشینی استان قم معتقد است با ورود تولید کنندگان نسل جدید به این صنعت، می توان اینگونه برآورد کرد که به زودی بتوانیم یکی از صادر کنندگان قوی صنعت کفش باشیم.
شعبان زاده گفت: در حالی در حوزه تامین مواد اولیه چالش هایی وجود دارد که معتقدیم شرکت های دانش بنیان ما و شرکت های تامین کننده باید وارد عمل شوند و بتوانند بخشی از مواد اولیه که وارداتی است را بومی سازی کنند.
وی ادامه داد: اگرچه بخشی به سیاست گذاری های دولتی بر می گردد که چندان دست تولید کنندگان نیست اما تشکل ها می توانند با مشاوره های درست و مطالبه گری های واحد سهم خود را از مواد اولیه، پتروشیمی ها و بورس بگیرد. بخش عمده نیز برمی گردد به اینکه شرکت های دانش بنیان ما و شرکت های تامین کننده وارد عمل شوند و بتوانند بخشی از مواد اولیه که وارداتی است را بومی سازی کنند. در این زمینه هم استان قم برای اولین بار نمایشگاه مختص زنجیره تامین مواد اولیه، چرم، ماشین الات و تکنولوژی صنعت کفش را به عنوان اولین رویداد صنایع وابسته کفش در اواخر آبان ماه برگزار کرد و این حرکت گامی به سوی بومی سازی مواد اولیه بوده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید