به گزارش روابط عمومی انجمن کفش قم در این جلسه نسبت به همکاری مشترک با انجمن کفش قم و تولیدکنندگان صنعت کفش در راستای آموزش ،ساماندهی و به کارگیری بانوان بی سرپرست یا بد سرپرست در حوزه مشاغل خانگی این صنعت در جهت اجرای طرح خانه و محله این انجمن گفتگو شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید