پانزدهمین جلسه هیئت مدیره و بازرسین انجمن تخصصی صنفی صنایع کفش ماشینی استان قم هفته گذشته از ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰ با حضور آقایان جواد شعبان زاده، سعید راستی، سعید رضا خالقی، جواد کوهستانی، محسن امین و محسن سلیمانی در محل دفتر انجمن کفش ماشینی استان قم برگزار گردید.

موارد مطرح شده در جلسه :
۱- پیگیری مصوبات جلسه قبل هیئت مدیره
۲- گزارش وضعیت اتباع خارجی و بخشنامه جدید نهادهای امنیتی استان با موضوع عدم بکارگیری اتباع غیرقانونی
۳- گزارش جلسه با npc (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در مورد عرضه الکل dop
۴- گزارش برگزاری نمایشگاه قم شوز ۱۴۰۲
۵- مقرر گردید فعالیت های لازم در خصوص افزایش مشارکت در انتخابات مانند نصب بنر و تیزهای تبلیغاتی صورت پذیرد
در پایان در خصوص جلسات پیشرو بحث و گفتگو شد

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید