سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم با اشاره به درون زا بودن صنعت کفش ماشینی در این استان گفت: با توجه به این که وجه قالب اقتصاد قم بر پایه حوزه گردشگری است، صنعت کفش که خود از صنایع پیشرو است می تواند پشتیبان اصلی حوزه اقتصاد استان نیز باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید