استقبال پرشور بازدیدکنندگان روز سوم
هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت کفش ایران-قم [قمشوز]
.
در قم همیشه منتظرتان هستیم….🇮🇷

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید