اقدام‌تاثیر گذاری دیگر از ستاد نمایشگاه بین المللی قم شوز در جهت رشد افزایش بهره برداری صادراتی از نمایشگاه

همایش تخصصی اصول غرفه داری و بازاریابی در نمایشگاه بین المللی صنعت کفش ایران / قم
استاد: دکتر مهدی سماواتی

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید