با افراد ساز مخالف در جوامع شانه به شانه بشیم نه رو‌در رو …
حاج‌جواد شعبان زاده
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران – رئیس هیئت مدیره انجمن کفش ماشینی استان قم – کارآفرین‌حوزه صنعت کفش – رئیس هیئت مدیره پترو‌ زمرد شیمی ایرانیان – رئیس ستاد نمایشگاه های بین المللی صنعت کفش ایران قم -رئیس هئت مدیره اولین کنسرسیوم صادراتی صنعت کفش ایران(پیکما)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید