بازدید دکتر مقیمی سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و دکتر غلامی رئیس دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید