مترکس نماد تجلی همدلی صنعت کفش کشور
روایت مسئولین ستاد برگزاری از نمایشگاه مترکس ایران – قم

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید