آغاز اکران تبلیغات محیطی نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی مترکس در محوطه ،سقف و مسیرهای ورودی و تردد کلیه بازدیدکنندگان و تجار داخلی و بین المللی

ستاد برگزاری نمایشگاه مترکس

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید