تیزر نشست هم اندیشی واحد های تولیدی کفش استان قم در انجمن تخصصی صنایع کفش ماشینی استان با حضور تجار روسی در خصوص راهکار های صادرات کفش به کشور روسیه
ابان ماه ۱۴۰۲

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید