مهندس حیدر العلی معاون اقتصادی استاندار المثنی عراق ضمن حضور در دفتر انجمن کفش ماشینی استان قم از ظرفیت های تولیدی و صادراتی صنعت کفش استان و دیگر صنایع از جمله صنعت چوب و مبل و صنایع غذایی استان بازدید کرد
وی ضمن تقدیر از حضور رئیس انجمن کفش استان به همراه استاندار قم و هیئت تجاری و ودیپلماتیک در استان المثنی با تاکید بر اشتراکات فرهنگی خاطر نشان کرد: استان قم و استان المثنی میتوانند شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر باشند
وی همچنین استان قم را دارای پتانسیل تولیدی بسیار خوبی ارزیابی کرد و یادآور شد: بسیاری از محصولاتی که در استان قم تولید میشود از جمله کفش ، مبل و صنایع غذایی و ساختمانی مورد نیاز استان المثنی عراق میباشد

جواد شعبان زاده نیز ضمن عرض خیر مقدم از میزبانی بسیار خوب استاندار المثنی قدردانی کرد و با تشریح توانمدی های استان قم گفت: بخش خصوصی استان قم آمادگی هرگونه ایجاد روابط اقتصادی با المثنی را دارد
همچنین پس از پایان این دیدار تعدادی از واحد های صنعتی مورد بازدید قرار گرفت

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید