حضور گسترده صنعتگران و سایر اهالی صنعت کفش در غرفه انجمن کفش ماشینی استان قم.
بسیاری از بازدید کنندگان درخواست تامین غرفه برای نمایشگاه قم شوز را داشتند

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید