مرحله دوم دوره مانور آتش نشانی و اطفاء حریق توسط واحد آموزش انجمن تخصصی صنفی صنایع کفش ماشینی استان قم با همکاری شرکت اعتماد سازان نوین ایمن صنعت، ویژه مدیران و کارگران زحمت کش صنعت کفش ، در جاده قدیم قم تهران، بلوار شهید خدا کرم، انتهای کوچه ۲۰ برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن کفش ماشینی استان قم، با هدف آموزش لازم جهت پیشگیری از حریق و آتش سوزی و آمادگی برای اقدامات به موقع در زمان بروز حوادث، مانور ایمنی و آتش نشانی توسط شرکت ایمن صنعت، در محوطه بازار عالیباف برگزار گردید.
براساس این گزارش پس از آموزش های تئوری برای آشنایی با انواع خاموش کننده ها، مانور مذکور به‌منظور بالا بردن آمادگی فراگیران، در مواجهه با شرایط اضطراری و اطفاء حریق برگزار شد و پس از اتمام آموزش و برگزاری مانور، کارکنان حفاظت فیزیکی با ضرورت های ایمنی در محل کار، آشنا شدند.
شایان ذکر است؛ برگزاری چنین مانورهایی در جهت کاهش خطرات ناشی از وقوع حریق و سرعت عمل در اطفاء آن ضروری است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید