امسال نیز با افزایش دما در ماه های گرم و قطع برق، صنایع مختلف را به تعطیلی کشاند.
با توجه به پیش بینی های انجام شده در خصوص کمبود برق موجود و نگاه توسعه ای که صنعت کفش دارد و همچنین پیش بینی افزایش تولید چشمگیری که در صنعت کفش رخ داد است، انجمن کفش ماشینی استان قم تقاضا کرد قطعی برق برای این صنعت به حداقل برسد تا ضمن جلوگیری از آسیب به ماشین آلات و خطوط تولید طبق برنامه پیش بینی شده برای صادرات از کاهش حجم صادرات و از دست دادن بازار کشورهای خارجی جلوگیری به عمل آید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید