دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن تخصصی صنفی صنایع کفش ماشینی استان قم در روز یکشنبه مورخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ با حضور آقایان جواد شعبان زاده، مصطفی کرمانی، سعید راستی، سعید رضا خالقی، جواد کوهستانی، محسن امین و محسن سلیمانی در محل دفتر انجمن کفش ماشینی استان قم برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای شعبان زاده در خصوص نمایشگاه کفش تبریز و حضور انجمن کفش ماشینی استان قم در این نمایشگاه گزارشاتی ارائه دادند. همچنین به تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف نمایشگاه ها پرداخته شد.
در ادامه در خصوص برگزاری مانور آتش نشانی به منظور آموزش های لازم جهت پیشگیری از حریق و آتش سوزی و آمادگی برای اقدامات به موقع در زمان بروز حوادث برنامه ریزیهای لازم انجام شد.
در پایان در خصوص نمایشگاه های پیشرو بحث و گفتگو شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید