حضور سفیر انجمن کفش قم در نشست فرصت‌های تجاری عمان با توجه به اهمیت ویژه‌ی عمان در موضوع صادرات محصولات که به دلیل همکاری‌های خوب این کشور با ایران و وجود موافقت‌نامه تجارت آزاد با آمریکا و بسیاری از کشورها همچنین توجه به این مورد که عمان دروازه تجارت شرق آفریقا و یمن می‌باشد؛ موجب شد سفیر کفش ایران – قم در این نشست که در اتاق ایران برگزار شد شرکت کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید