جلسه همبستگی سه انجمن کفش ماشینی استان قم، گرانول سازان و تولید کنندگان DOP با حضور نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت ، رئیس سازمان بسیج مهندسین و رئیس اتاق بازرگانی برگزار شد که در خصوص مشکلات عرضه مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در روند توزیع و مطالبات تولید کنندگان بحث و گفتگو شد

به پیشنهاد انجمن کفش مقرر گردید این جلسات به صورت منظم ماهانه با ارائه گزارش ماه در هر انجمن برگزار گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید