در این نشست مشترک که بین معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی و انجمن تخصصی صنفی صنایع کفش ماشینی استان قم برگزار شد در خصوص آشنایی با شرکتهای مدیریت صادرات (EMC) و نوع فعالیتشان بحث و گفتگو شد و پیشنهاد تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات ویژه صنعت کفش ارئه شد. در پایان در خصوص حضور صنعت کفش قم در بازار عمان مطالبی بیان شد. 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید