جواد شعبان زاده رئیس انجمن کفش ماشینی استان قم در ابتدای جلسه به تحلیل و بررسی نمایشگاه قم شوز ۱۴۰۱ پرداخت.
وی ضمن اشاره به برگزاری موفق و با شکوه نمایشگاه قم شوز ۱۴۰۱ ، به تاثیر برگزاری این نمایشگاه بر صادرات صنعت کفش اشاره کرد.


در ادامه رئیس انجمن کفش ماشینی استان قم به هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری قدرتمند نمایشگاه های قم شوز و مترکس ۱۴۰۲ پرداخت.

 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید