در این جلسه مقرر گردید با همکاری شرکت مهرادتک و شرکت شهرک‌های صنعتی، پروژه تحقیقاتی مشترک ایجاد گردد که نیازهای فناوری ، نوآوری، تحقیق و توسعه در صنعت کفش برای پیشرفت و رشد در این صنعت شناسایی و راه حل های کارآمد ارائه شود
همچنین مقرر گردید نماینده این شرکت در کمیسیون تحقیق و توسعه، فناوری و نوسازی خطوط تولید انجمن کفش قم عضو شوند تا با انجام پروژه‌های تحقیقاتی بزرگ در پیشرفت این صنعت کوشا باشند

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید