همزمان با تشکیل ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی و بین المللی مواد اولیه، ماشین آلات، تکنولوژی و صنایع وابسته صنعت کفش ایران – قم ، هیئت تجاری کشور چین جهت هماهنگ کردن مقدمات برگزاری نمایشگاه و همچنین حضور قدرتمند شرکتهای چینی و خارجی در نمایشگاه در دفتر انجمن کفش ماشینی استان قم حضور بهم رساندند و در مورد حضور موثر در این نمایشگاه به بحث و گفتگو پرداختند.


در این جلسه که با حضور رئیس انجمن کفش ماشینی استان قم و دبیر ستاد نمایشگاه صنایع وابسته استان قم برگزار شد، ضمن دعوت از این شرکتها مقرر گردید ماشین آلات بروز شرکتهای کشور چین در نمایشگاه تخصصی و بین المللی مواد اولیه، ماشین آلات، تکنولوژی و صنایع وابسته صنعت کفش ایران – قم حضور به عمل آورند

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید