انجمن تخصصی صنفی صنایع کفش ماشینی استان قم ضمن تاکید بر شعار “با هم رشد کنیم” ،به منظور معرفی ظرفیت ها ،توانمندی های واحدهای تولیدی صنعت کفش استان قم و به نمایندگی از اعضای خود و ارائه دستاورد های نمایشگاه بین المللي صنعنت کفش قم ( قم شوز) در قالب غرفه ای در این نمایشگاه مشارکت نموده است.
لازم به ذکر است این نمایشگاه از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تبریز دایر خواهد بود

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید