جلسه هماهنگی نمایشگاه کفش قم با فرمانده سپاه قم
اعضای ستاد برگزاری ششمین دوره نمایشگاه تخصصی بین المللی کفش صندل و صنایع وابسته استان قم (قم شوز) با فرمانده سپاه قم دیدار و گفتگو کردند
جواد شعبان زاده و اعضای ستاد ضمن ارائه گزارش فعالیت های خود در داخل و خارج از کشور برنامه های پیش رو را برای سردار موحد فرمانده سپاه قم تشریح کردند

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید