رونمایی از سامانه ثبت نام نهایی نمایشگاه بین المللی صنعت کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم فعال شد
شرکت‌هایی که در مرحله پیش ثبت نام کرده بودند و در نمایشگاه پذیرفته شده اند در این مرحله جانمایی این عزیزان توسط ستاد نمایشگاهی مشخص شده که با مراجعه به سامانه ثبت نام نهایی می توانند ثبت نام خود را نهایی کنند

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید