زمان بندی مراحل برگزاری نمایشگاه قم شوز اعلام شد
تقویم نمایشگاه:
– پیش ثبت نام از تاریخ ۱۲ الی ۱۵ آذر ماه
– بررسی و تایید ثبت نام کنندگان از تاریخ ۱۵ الی ۲۰ آذر ماه
– ثبت نام قطعی و نهایی تایید شدگان از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ آذر ماه
– تاریخ تحویل محل غرفه و غرفه سازی از تاریخ ۲۷ دی ماه الی ۱ بهمن ماه
– افتتاحیه و شروع نمایشگاه ۴ بهمن ماه
– افتتاحیه ۷ بهمن ماه

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید