اکران بنرهای تبلیغاتی شششمین دوره نمایشگاه تخصصی بین المللی کفش، صندل و صنایع وابسته استان قم (قم شوز) در بیلبورد شهرهای مختلف

اکران بنرهای تبلیغاتی قم شوز در نمایشگاه کفش ترکیه

 

 

اکران بنرهای تبلیغاتی قم شوز در بازار کفش تبریز

 

 

 

اکران بنرهای تبلیغاتی قم شوز در بازار کفش اسلامشهر

 

 

 

 

اکران بنرهای تبلیغاتی قم شوز در بیلبورد اتوبان قم تهران

 

 

اکران بنرهای تبلیغاتی قم شوز در بیلبورد بزرگراه مشهد

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید