(تقویم نمایشگاه)

پیش ثبت نام از تاریخ ۱۲  الی  ۱۸  آذر ماه

بررسی و تایید ثبت نام کنندگان  از تاریخ ۱۹  الی  ۲۲ آذر ماه

ثبت نام قطعی ونهایی تایید شدگان از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ آذر ماه

تاریخ تحویل محل غرفه و غرفه سازی  از تاریخ  ۲۷ دی ماه  الی  ۱ بهمن ماه

افتتاحیه و شروع نمایشگاه ۴ بهمن ماه 

اختتامیه ۷ بهمن ماه

عملیات ثبت نام

فیلم آموزشی ثبت نام غرفه داران

در صورت نیاز به مشاوره و سوال در مورد ثبت نام با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید
پوستر نمایشگاه