(تقویم نمایشگاه)

پیش ثبت نام از تاریخ 12  الی  18  آذر ماه

بررسی و تایید ثبت نام کنندگان  از تاریخ 19  الی  22 آذر ماه

ثبت نام قطعی ونهایی تایید شدگان از تاریخ 26 الی 30 آذر ماه

تاریخ تحویل محل غرفه و غرفه سازی  از تاریخ  27 دی ماه  الی  1 بهمن ماه

افتتاحیه و شروع نمایشگاه 4 بهمن ماه 

اختتامیه 7 بهمن ماه

عملیات ثبت نام

فیلم آموزشی ثبت نام غرفه داران

در صورت نیاز به مشاوره و سوال در مورد ثبت نام با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید
پوستر نمایشگاه